Voor wie zijn we er?

Buro NEAR werkt voor organisaties die het belang inzien van ècht contact.
Die geloven in de toegevoegde waarde van medewerkers met al hun leuke en onbegrijpelijke kanten. 

Directie & Management

Als directie ben je richtinggevend in de koers die jouw organisatie vaart. Dit geldt ook voor de bedrijfscultuur of het werkklimaat dat jullie nastreven. Jullie visie op omgangsvormen wordt door de directie uitgedragen en voorgeleefd. 

Hierin gaat het om geloofwaardigheid. ‘Practice what you preach’. Dat vraagt zelfreflectie. ‘Wat doe ik hierin, wat heb ik te verbeteren en hoe ga ik zelf om met bv. kritische geluiden in mijn organisatie’. 

Als CEO heb je meer dan ooit te maken met het onderwerp psychologische veiligheid. Het is geen hype of modewoord, het is de basis voor samenwerking in hedendaagse organisaties. 

Een stevig statement over het gewenste werkklimaat is het fundament waarop jouw organisatie bouwt. Al is de tijd van top-down leiderschap voorbij , er blijft weldegelijk visie en sturing nodig. 

Zonder grenzen geen veiligheid, zonder richting geen koers’.

Bewustwording van wat psychologische veiligheid precies is en wat ook niet, is de eerste stap op weg naar een veilige werksfeer. Om die reden bieden we korte sessies. Ons doel is directies te informeren over dit  thema. Zodat de organisatie van daaruit gerichte stappen zet naar het gewenste samenwerkingsklimaat.

Heb je vragen over dit onderwerp of ben je benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op, we gaan graag persoonlijk met je in gesprek.

Zonder grenzen geen veiligheid, zonder richting geen koers.

Leidinggevenden

Leidinggevenden hebben vanuit onze visie een sleutelrol in het ontwikkelen en vasthouden van een veilig werkklimaat. Zeker als emoties oplopen en er niet meer rationeel wordt gereageerd, is de reactie van jou als leidinggevende cruciaal. Hierin heb je een voorbeeldrol en wordt er naar jouw aanpak gekeken.

  • Heb je een oordeel over wie er schuldig is?
  • Of maak je de wisselwerking en ieders aandeel in de situatie zichtbaar?
  • Durf je zelf collega’s aan te spreken en te corrigeren als gedrag écht over grenzen gaat?
  • Of mis je tools, richtlijnen of back-up van je eigen organisatie?
 
Je eigen mogelijkheden om oordeelloos en compassievol gesprekken aan te gaan als er spanningen zijn of ongewenst gedrag, zijn doorslaggevend.

Daarom helpen we je om je kennis, vaardigheden verder te ontwikkelen. Zodat je in staat bent die veilige werksfeer samen met je team te borgen. Helpen we je te onderscheiden wat je zelf kunt doen en wanneer het tijd is om hulp van buitenaf in te schakelen.  Coachen we je bij jouw vraagstukken of gaan we samen met je team aan de slag.
leidinggevende

Als leidinggevende heb je een voorbeeldrol

Teams

Sommige teams hebben een leidinggevende die zo ver op afstand staat, dat er verwacht wordt dat jullie met elkaar problemen oplossen. Zowel op werkinhoud als op de onderlinge relaties zorg je met elkaar voor een veilige werksfeer. Dat vraagt kennis en vaardigheid. Hoe doen we dat met elkaar?

Vermijden jullie elkaar als het spannend wordt? Of gaan jullie er hard in waarbij er misschien persoonlijke grenzen worden overschreden? Hoe weet je dat van elkaar en hoe maak je dat bespreekbaar?

Lukt het jullie om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er achter elkaars gedrag zit? Of wordt er over elkaar gepraat of geoordeeld? Heb je met elkaar helder waarop je elkaar kan aanspreken of zijn afspraken vaag? 

Ons uitgangspunt is: Achter al het ‘gedoe’ dat er soms is, ligt alleen maar verlangen.

Zowel voor zelfsturende teams als leidinggevenden bieden we trainingen of coaching. We helpen jullie om een veilige werksfeer te bouwen en onderhouden. Helpen we je om lastige gesprekken aan te gaan. Omdat je elkaar zo echt leert kennen. Zodat je vanuit acceptatie en respect èn met helderheid over grenzen optimaal kan samenwerken en ontwikkelen.

Teams samenwerken

Lukt het jullie om oprecht nieuwsgierig te zijn?

HR

Als HR functionaris heb je een belangrijke signalerende functie als het gaat om psychologische veiligheid op de werkvloer. Je weet wat er speelt in individuele situaties. Je vangt verhalen op over de werksfeer in teams of afdelingen. Je krijgt te maken met (dreigende) arbeidsconflicten, mensen die zich niet prettig voelen in een team of klachten uiten over grensoverschrijdend gedrag. Er wordt advies gevraagd en je hebt een rol in het bevorderen van het welzijn van medewerkers.

Welke stappen zijn er te zetten als er conflicten spelen of mensen zich onveilig voelen. Wat kun je als organisatie zelf oppakken en wanneer is hulp van buitenaf gewenst? Te lang doormodderen of verkeerde interventies maken de situatie vaak erger.

Dit vraagt kennis van en een visie op wat er nodig om een veilige werksfeer te ontwikkelen. Wat kun je vanuit HR doen, ontwikkelen of aanbieden? Het enkel inregelen van structuren, het aanstellen van vertrouwenspersonen en inzetten op meldcodes is niet voldoende. Sterker nog, meldcodes hebben een enorm risico op het vergroten van onveiligheid.

Een veilige werksfeer vraagt onder meer om opleidingsbeleid waarbij organisatie breed wordt geïnvesteerd in zaken als verbindend communiceren, omgaan met emoties, omgaan met macht en hiërarchie, eerlijke feedback geven.

Benieuwd naar wat Buro Near hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Neem voor al contact op met ons, we denken graag met je mee.

HR en teams

Weten welke stappen er te zetten zijn als er conflicten spelen of mensen zich onveilig voelen.

Vertrouwenspersonen

Ben jij als vertrouwenspersoon verbonden aan een bedrijf of instelling? Dan zul je geregeld te maken hebben met meldingen van ervaren onveiligheid of klachten over werksfeer, bejegening of grensoverschrijdend gedrag.

Je hebt als vertrouwenspersoon een specifieke rol en spreekt meestal maar 1 persoon. Je hoort één kant van het verhaal en dat besef je ook. Je helpt medewerkers in hun afweging welke stappen ze willen zetten. Tegelijkertijd kan die stap onnodig escalerend werken.

Het thema psychologische veiligheid is momenteel erg in de actualiteit. Maar het fenomeen is er altijd geweest.  Wanneer is iets meldenswaardig of strafbaar? Hoe zit het met emoties en de eigen invullingen die mensen hierin geven aan gebeurtenissen. Hoe voorkom je dat er zonder wederhoor al direct een oordeel is geveld en er misschien onterecht reputatieschade ontstaat.

Kortom, het vraagt een zorgvuldig afweging waarin jouw adviezen en/of begeleiding mede van invloed is op een veilige of onveilig vervolg van het proces. 

Bel ons als je eens wilt sparren of advies nodig hebt over dit thema of als je op zoek bent naar een training op maat over dit onderwerp.

vertrouwenspersoon

Melden of het 'lastige gesprek' aanmoedigen?

Foto Mintje Groot Nibbelink

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je vragen over dit onderwerp of ben je benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? We werken door heel Nederland.  Neem vooral contact met ons op. We gaan graag persoonlijk met je in gesprek.

Bel Mintje Groot Nibbelink: 06 – 11479409

Of stuur een mail: info@buronear.nl