Claartje Schouten

Wat is je achtergrond en waar haal je inspiratie uit?

Ik ben Claartje Schouten, team- en leiderschapscoach. Ik werkte van mijn 18e tot 38e bij de Amsterdamse politie waarvan jarenlang bij de Mobiele Eenheid.

Eerst als manschap, daarna als commandant en op het laatst als docent. Ik trainde teams en leiders op het gebied van persoonlijk leiderschap, verbindende communicatie en mentale kracht.

Naast de politie studeerde ik Social Work, haalde ik mijn lesbevoegdheid, volgde ik een verdiepende opleiding Teamcoaching en volgde ik een opleiding NLP,  Systemisch Werken en Transactionele Analyse.

Ik ben gefascineerd door mensen en hun gedrag en dan met name het gedrag in groepen. 

Claartje Schouten

Wat boeit jou m.b.t. het onderwerp psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid is voor mij jezelf kunnen zijn in een groep. Jezelf kunnen en durven uitspreken en dat er vervolgens ook echt geluisterd wordt. Oprecht en oordeelvrij. Waarbij je je gehoord en gezien voelt. Onafhankelijk van functie, prestaties, ervaring of welke factor dan ook.

Ik ben zelf iemand die me doorgaans redelijk snel veilig voelt en me nogal gemakkelijk uitspreekt. Maar het feit dat je je uit durft te spreken maakt niet meteen dat er voldoende psychologische veiligheid heerst.

Wat er vervolgens mee gebeurt, hoe er gereageerd wordt, dat creëert naar mijn idee de echte sfeer van psychologische veiligheid. En daarin heb ik zelf genoeg praktijkvoorbeelden waarin ik niet het gevoel kreeg gehoord te worden.

Welke 6 woorden typeren jou in je werk?

Oprecht, Puur, Sensitief, Recht door zee, Doortastend en Energiek.

Wanneer voel jij je kwetsbaar?

Wanneer ik het gevoel van afwijzing ervaar. Het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Soms ervaar ik dat al zonder dat er echt sprake is van afwijzing, maar voel ik dat binnen in mij.

Ik geef graag en veel maar vraag me regelmatig af of het wel genoeg was. Kennelijk nog altijd op zoek naar erkenning of bevestiging van buitenaf…