Blog

Welke signalen zijn er bij psychologische onveiligheid?

veilige cultuur

Wil je weten of de psychologische veiligheid in jouw team voldoende is?  Er zijn een aantal signalen die je alert kunnen maken op psychologische veiligheid (of het ontbreken daarvan) in je team. In grote lijnen zie 2 soorten teams waar de veilige werksfeer onder druk staat.

   1. De eerste groep zijn teams waar daadwerkelijk spanning en conflict merkbaar is. Waar mensen met elkaar in de overleefstand zitten. Er wordt veel kritiek geuit, naar elkaar of naar de organisatie. Fouten worden toegeschreven aan de ander en irritaties zijn duidelijk voelbaar. Ook zie je vaak subgroepen die niet of moeizaam samenwerken. Er is in deze teams of tussen deze afdelingen sprake van wij-zij denken. Of de bom is al gebarsten en iemand zit ziek thuis. Dit zijn de teams waar vaak externe hulp bij wordt ingeroepen. Waarbij de opgelopen schade soms al te groot is om de samenwerking nog te kunnen herstellen.

    

    1. De tweede groep zijn teams waar collega’s elkaar ontlopen. Dit kunnen teams zijn die op zich nog best goed functioneren. Dit komt omdat mensen hun eigen werkzaamheden en taken doen op hun eigen eilandje. Maar ondertussen vermijden ze elkaar. Lastige gesprekken worden uit de weg gegaan om gedoe te voorkomen. Of er wordt wel iets aangestipt, maar de afspraken of gesprekken zijn te vrijblijvend.  Er verandert niet ècht iets. In een ernstigere vorm zie je klaag- en roddelgedrag over elkaar. Waarbij onvrede bij de leidinggevende worden geuit. Vaak met de wens dat de leidinggevende het gaat oppakken. Dan is het risico groot dat de leidinggevende partij kiest (of het wordt zo ervaren). Daarmee verlies je het vertrouwen van minimaal 1 partij.

   Om te voorkomen dat de situatie verslechterd, kun je als leidinggevende of team zelf een aantal dingen doen (lees hierover deze blog). Wat in ieder geval niet helpend is als je je team bij elkaar wilt houden, is:

     

    • de situatie laten sudderen (dan ben je zelf aan het vermijden);
    • je kunt jezelf niet uit het moeras trekken;
     • Verwachten dat mensen volwassen genoeg zijn om het zelf op te lossen, want: 
     • als ze het konden hadden ze het al gedaan; 
    • aan waarheidsvinding gaan doen (dan krijg je de rol van rechter).

    Onbedoeld kun je signalen missen of niet weten wat je er mee aan moet. Dat is niet erg. Het is zelfs erg menselijk. Uit ongemak of angst om de situatie erger te maken, doen we vaak niks. Kijken we even de andere kant op in de hoop dat het wel goedkomt. Of kiezen we goedbedoeld toch de verkeerde aanpak. Dat is normaal. Zeker als je niet weet wat je kunt doen.

    Weet dat het zorgen voor een psychologisch veilig werkklimaat echt mogelijk is! Op welke positie je ook zit in de organisatie. En bewustwording van welke signalen er zijn, het herkennen in welke fase je team zit, is de eerste stap op weg naar verandering!

    Kunnen we je hierbij helpen of inspireren?  Lees dan verder op onze site en in de blogs. Of neem contact met ons op. We denken graag met je mee.