Verdieping

verdiepende trainingen of interactieve lezingen

Omdat er nog zoveel meer samenhangt met constructief samenwerken, een prettig werkklimaat en psychologische veiligheid hebben we een aantal aanvullende verdiepende trainingen of interactieve lezingen van een dagdeel ontwikkeld.

Ze zijn leuk, verdiepend en ondersteunend.  Gebaseerd op vragen die regelmatig terugkomen nadat mensen de basistraining hebben gevolgd.  Vooral gericht op vraagstukken en dilemma’s waarmee leiders in organisaties te maken hebben. 

Het aanbod wordt regelmatig vernieuwd maar ook op aanvraag rond een specifiek thema ontwikkeld.

Inhoud trainingen en lezingen

In deze sessie gaan we op verkenning naar de impact en het effect van posities als leidinggevende, manager of bestuurder. In een psychologisch veilig werkklimaat heb je als leider een voorbeeldrol. Hoe laagdrempelig je ook bent of wilt zijn, het feit dat er sprake is van hiërarchie en afhankelijkheid werpt een drempel op.

Uiteindelijk heb je als leider beslissingsbevoegdheid, ook over het arbeidscontracten gaat. Al staat je deur letterlijk (of figuurlijk) open, er zijn altijd mensen die het spannend vinden om eerlijk te zijn tegen een ‘hogergeplaatste’.  Of mensen houden je met het oog op hun eigen toekomst liever te vriend. Hoe kun je mensen dan toch uitnodigen om wel feedback te geven? En zit je er eigenlijk wel echt op te wachten?

Tegelijkertijd zit je op een kwetsbare positie als leider. Negatieve verhalen over jou als leidinggevende hebben impact op onderlinge verhoudingen, teams en afdelingen. Hoe ga je om met geruchten, beschuldigingen en fouten die je maakt. Waar rook is, is vuur. Of niet? En hoe kwetsbaar durf je je op te stellen als je inderdaad zaken zijn misgegaan?

Hoe kwetsbaar wil je je opstellen als leidinggevende?  Emoties tonen is prima, maar een leidinggevende die te vaak uit balans raakt, is niet helpend. Of houd je je groot en verdraag je alles wat er op je af komt (een vorm van vermijden) omdat je dat nu eenmaal aan moet kunnen? En kun je in de heat of the moment nog bewuste keuzes in maken?

In deze training kijk je jezelf aan in de spiegel en gaan we ervaringsgericht aan de slag.

  • Waar ligt jouw gevoelige punt, waar zit jouw rode knop?
  • Wanneer raak je getriggerd door collega’s en wat zegt dat over jou.
  • Hoe reageer je in de dagelijkse praktijk en hoe zou je willen reageren.

 

Een verdiepingstraining van een dagdeel met directe impact op je eigen houding en gedrag. 

Als manager sta je in de spotlights. Mensen vinden al snel iets van je. Hoe ga je om met medewerkers die andere collega’s of leidinggevenden beschuldigen van manipulatief gedrag? Ben je directief en sturend of wordt je weggezet als een bully? Zeker als spanningen zijn opgelopen, kunnen hardnekkige beelden en betekenissen verworden tot uitspraken als het is een ‘’ narcist, dictator…..

Hoe ga je om met dit soort processen. Hoe onderscheid je autoritair of dominant gedrag van daadwerkelijk manipulerend gedrag. Wat kun je vanuit je eigen positie doen om als betrouwbaar, veilig en transparant te zijn. Waar liggen je eigen vragen en dilemma’s?

Meer weten?

Foto Mintje Groot Nibbelink

met Mintje Groot Nibbelink:
 06 – 11479409 
info@buronear.nl