Basistraining

Basistraining

Algemene informatie

De basistraining psychologische veiligheid en constructief conflict is bedoeld voor (midden)managers/leidinggevenden en/of HR-medewerkers die psychologische veiligheid willen inbedden als basis in hun organisatie of team.

De 6 hoofdonderwerpen die bijdragen aan een psychologisch veilig werkklimaat komen aan bod in een praktische driedaagse training. Omdat er in de training ook veel aandacht is voor reflectie, wordt er gewerkt in kleine groepen (6-8 personen).

Korte inhoud

 •  Je leert verschillende manieren om psychologische veiligheid stapsgewijs te ontwikkelen.
 • Je leert hoe je met meer gemak lastige gesprekken aangaat.
 • Je krijgt praktische hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan met je eigen team. 

 

Na elke dag zijn er opdrachten die direct in de praktijk kunnen worden gebracht.

Neem contact op

Foto Mintje Groot Nibbelink

met Mintje Groot Nibbelink:
 06 – 11479409 
info@buronear.nl

Basistraining programma

Dagdeel 1 : Veiligheid en Vertrouwen: Wat is Psychologische Veiligheid en wat is er voor nodig

Het eerste dagdeel verkennen we de theorie en praktijk rond psychologische veiligheid.

 • Wat is psychologische veiligheid wat is het niet;
 • Wat is nut en noodzaak van psychologische veiligheid in een organisatie; 
 • De rol van het gestresste brein bij gevoelens van onveiligheid;

 

Na dit dagdeel kun je vanuit jouw rol en positie een veilig werkklimaat helpen ontwikkelen. Je herkent welke kernbehoeften een rol spelen bij psychologische veiligheid. Daarnaast ken je ook je eigen triggers en reactiepatronen als het gaat om je (on)veilig gevoel.

Dagdeel 2 Oordelen en ander ongemak- De rol van emoties bij psychologische veiligheid

De kern van je veilig voelen ligt in acceptatie en empathie. Een ondersteunende grondhouding waarbij iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Waarbij je vanuit een gunnende houding feedback kunt geven die gericht is op ontwikkeling, zowel als mens als in de organisatie.

Je leert in dit dagdeel: 

 • De principes van empathische aanwezig zijn; 
 • Het verschil tussen destructieve en verbindende taal;
 • Het omgaan met emoties, oordeel en verwijten;

 

Na dit dagdeel kun je empathisch blijven, ook als je eigen gevoel onder druk staat. Je hebt een ander frame over twijfels, verwijten en klachten waardoor je meer lucht en ruimte hebt om mee te gaan. Zonder dat je over je eigen grenzen heen gaat.

Dagdeel 3 De Schaal van Samenwerking; een praktisch instrument voor het werken met teams

De Schaal van Samenwerking is een praktisch en visueel middel om met teams het onderwerp psychologische veiligheid op een luchtige manier te agenderen. Met negen grondplaten wordt heel snel zichtbaar of een team aan het overleven is, lastige gesprekken vermijdt of echt een veilig en positief samenwerkingsklimaat heeft.

Je leert in dit dagdeel:

 • Hoe je de Schaal van Samenwerking inzet;
 • Welke informatie je er uit haalt;
 • Welke stappen jijzelf of jouw team kan zetten.

Na dit dagdeel weet je hoe je De Schaal van Samenwerking gebruikt om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en wat je kunt doen om in de samenwerking openheid te bevorderen.

Nb. Wil je als manager van teamleider zelf intensief aan de slag met je team, dan is de complete training van de Schaal van Samenwerking aan te bevelen (www.schaalvansamenwerking.nl).

Dagdeel 4 Constructief Clashen –  hoe je confrontaties opbouwend laat werken

Essentieel voor psychologische veiligheid is het durven aangaan van constructieve confrontaties of conflicten. Hoe voorkom je dat gevoelens en tegengestelde meningen onderduiken en onderhuids hun werk gaan doen. Zowel voor de onderlinge relaties als voor de teamdoelstellingen is dit van groot belang.

Je leert in dit dagdeel:

 • Wat conflict ten diepste is;
 • De rol van betekenisgeving bij conflict;
 • Hoe je escalatie voorkomt; 


Na dit dagdeel heb je kennis en tools om op een positieve manier gebruik te maken van spanningen in een team. 
We geven je een denk- en werkkader waardoor je met meer gemak en rust lastige gesprekken kunt aangaan en kunt begeleiden vanuit jouw rol als leidinggevende.

Dagdeel 5 Afspreken en Aanspreken – hoe je verantwoordelijkheid en eigenaarschap ondersteunt

In dit dagdeel staan we stil bij het komen tot gedragen besluiten en eigenaarschap. We gaan in op het geven van feedback als afspraken waaraan een team zich committeert niet worden nagekomen.

 • Hoe nodig je uit om voluit input te leveren;
 • Waar liggen grenzen en wie mag waarover meedenken;
 • Hoe houd je mensen aan boord, ook als er anders wordt besloten dan zij wensen;
 • Hoe geef je elkaar feedback op het niet nakomen van afspraken.

Na dit dagdeel weet je hoe je op een transparante manier het proces van input geven kunt stimuleren. Je benut tegenspraak en komt tot gedragen beslissingen.

Dagdeel 6 Oefenen met trainingsacteur

Na 5 dagdelen met verschillende theorieën, oefeningen en tools, gaan we in het laatste dagdeel naar de slag met situaties die voor jou persoonlijk lastig zijn. Herkenbare dilemma’s en hindernissen voor jou en je medecursisten. Samen oefenen we met lastige gesprekken of voor jou lastig gedrag waarbij je op een speelse manier uit je comfortzone gaat.

Zowel door te doen als door te kijken leer je. En de mist in gaan, mag. Sterker nog, we gaan ervan uit dat je zo veilig voelt, dat je niets liever wilt dan stappen maken in je eigen ontwikkeling.