Mensgericht Leiderschap

Mensgericht Leiderschap (Jaartraject)

Wat kun je na deze training

persoonlijke resultaten van dit traject:

 • Je begrijpt waar je eigen valkuilen, triggers en belemmerende overtuigingen vandaan komen
 • Je leert primair voor jezelf een veilige basis te creëren en te zijn
 • Je weet je eigen hulp en steunbronnen (kwaliteiten en talenten) te benutten in lastige situaties
 • Je ervaart alignement en congruentie in je denken, voelen en handelen
 • Je kunt empathisch en oordeelloos omgaan met verschillen en conflicten bij mensen
 • Je weet emotie en conflict te hanteren
 • Je hebt balans in steunen, sturen en stimuleren
 • Je begrijpt de acties en reacties van anderen beter
 • Je blijft in verbinding met mensen, ook als het lastig wordt
 • Je toont commitment aan mens en organisatie
 • Je eigen behoeften en de behoeften van anderen in je organisatie zijn in balans

Wat is het resultaat voor het team/organisatie

Voor de organisatie als geheel levert mensgericht leiderschap het volgende op:

 • Wederzijds vertrouwen op alle lagen van de organisatie
 • Meer plezier en bezieling
 • Fouten worden waardevolle leermomenten
 • Meer dialoog en input rond complexe thema’s
 • Minder ego en meer samenwerking
 • Minder ziekteverzuim Betrokken en loyale medewerkers

Omschrijving

Hoe word je een veilige en mensgerichte leider voor je team? Hoe zorg je voor emotionele draagkracht en kun je omgaan met je eigen en andermans pijnpunten in een organisatiecontext?

Via een bewustwordingsproces lopen we de weg van binnen (innerlijk werk) naar buiten (verbinden in menselijkheid).

‘We can only meet people as deeply as we’ve met ourselves’ (Matt Kahn)

Thema’s waar we in het eerste deel van het traject op inzoomen:

 • Je persoonlijke levenslijn
 • Kwetsbaarheid en vertrouwen
 • Autonomie en afhankelijkheid
 • (Innerlijk) Conflict en verbinding met eigen behoeften
 • Belemmerende overtuigingen
 • Identiteit en congruentie
 • Talenten/missie.

 

Thema’s die in het tweede deel van het traject aan de orde komen:

 • Holding Space bieden Empathie en verbinding Oordeelloosheid en Dialoog Steunen en stimuleren
 • Risico nemen en begrenzen
 • Loyaliteit en commitment
 • Beslissen en sturen

 

Doelgroep / Voor wie is deze training

Dit ontwikkeltraject is bedoeld voor leiders die op een diepgaande manier met zichzelf aan de slag willen. Op deze manier ontwikkel je een veilige basis in jezelf en voor de ander.

Hierdoor ben je in staat om vanuit diep menselijke verbinding te werken aan de missie van de organisatie en die van jezelf. Voor meer informatie, vraag hier de uitgebreide brochure aan

Kosten

Als je contact opneemt, plannen we een vrijblijvende kennismaking.
Op basis hiervan maken we afspraken over de behoefte, de lengte en de kosten van dit traject.

Werkwijze

In veilige verbinding met elkaar gaan we in 10 dagen (5 keer 2 daagse) op verkenning.
We leren met en van elkaar. De insteek van het traject is ervaringsgericht werken met theoretische onderbouwing. Tussen de opleidingsdagen door oefen je met een eigen oefengroep.

Meer informatie of aanmelden

[ aanmeldformulier ]

Na ontvangst van bovenstaand formulier nemen we contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Evaluatie

 . . .

Meer weten

Foto Mintje Groot Nibbelink

Neem contact op met

Mintje Groot Nibbelink:
 06 – 11479409 
info@buronear.nl