Gespreksfacilitering / mediation

Gespreksfacilitering / gespreksbegeleiding voor teams en leidinggevenden

Sommige situaties tussen mensen vragen om externe gespreksbegeleiding. Omdat je als leidinggevende onderdeel bent van het systeem, is jouw positie niet altijd de meest logische als gespreksleider.

Ook als een gesprek /thema gevoelig ligt binnen jouw team of organisatie dat je bang bent voor escalatie of polarisatie. Dan helpt onze gespreksbegeleider jullie met het ‘goede gesprek onder lastige omstandigheden’.

Dit kan op een ‘lichte manier’ als facilitator of vanuit onze rol als (register) mediator.

Wat kun je verwachten van gespreksfacilitering

  • Lastige gesprekken worden vakkundig begeleid
  • Nadruk ligt op het proces zodat wat in eerste instantie niet wordt gezegd uiteindelijk toch wordt uitgesproken
  • Opvangen van emoties en zorgen dat mensen elkaar begrijpen
  • Focussen op de inhoud door het team en de leidinggevende
  • Rust en meer begrip voor elkaar 
  • Ruimte om samen tot oplossingen te komen.

Doelgroep / Voor wie is deze training

  • Teams
  • Projectgroepen
  • HR 
  • Management en directie

Kosten

Als je contact opneemt, plannen we een vrijblijvende kennismaking.
Op basis hiervan maken we afspraken over de behoefte, de lengte en de kosten van dit traject.

Werkwijze gesprekfacilitering

Concrete invulling van de werkwijze is afhankelijk van de situatie (bv groepsgrootte) en specifieke wensen.

Soms hebben we bij mediation bv. met alle betrokkenen een individueel intakegesprek. Bij gespreksfacilitering is dit niet altijd nodig.
Kortom, we bieden maatwerk.

Meer informatie of aanmelden

[ aanmeldformulier ]

Na ontvangst van bovenstaand formulier nemen we contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Evaluatie

 . . .

Meer weten

Foto Mintje Groot Nibbelink

Neem contact op met

Mintje Groot Nibbelink:
 06 – 11479409 
info@buronear.nl