Wanneer is er sprake van een toxische werkomgeving?

Tegenwoordig valt het woord toxische werksfeer nog al eens. In onze opinie soms te snel. Wat is een toxische werksfeer eigenlijk? Recent waren er diverse lijstjes (zie link onder dit artikel) in omloop waarbij fenomenen als roddelen, onuitgesproken conflicten, ongelijke taakverdeling of het hebben van angstgevoelens als signaal van een toxische werksfeer werden omschreven. Een […]